Kwaliteit, Veiligheid en veelzijdigheid

Wij streven naar een kwalitatief hoogstaand parcours dat door meerdere doelgroepen gespeeld kan worden. Er wordt gezocht naar balans met het overige gebruik van de omgeving, zodat een absoluut veilig parcours ontstaat.

Visie, orientatie en balans

Goed voorwerk doen

Bij het inpassen van een Disc Golf parcous draait het om een open visie, een brede orientatie en het
raken van de juiste balans. Het is verleidelijk om je als course designer te laten verleiden om
consessies te doen op veiligheid. Of om ‘een zieke boom’ over het hoofd te zien en als bepalend
object te nemen voor een hole. Een half jaar later wordt de boom gesnoeid of geveld, en is de hole niet
meer zo leuk. Een laatste slecht voorbeeld is een veel te grote course op een plek waar de ruimte er
was, maar wel besparen op bebording. Resultaat: een parcours dat niemand begrijpt en te groot en te moeilijk is. Als je goed nadenkt van tevoren, dan gebeurt zoiets niet.

Targets met TUV goedkeuring

Kwaliteit

Onze Disc Golf targets hebben een productgarantie van 10 jaar. Mits goed geinstalleerd geldt voor de
targets een Europese goedkeuring als speeltoestel in de openbare ruimte. Wij installeren onze targets
daarom bij voorkeur zelf.
Onze course designers zijn intern opgeleid en gecertificeerd. Het maken van een goed doordacht course design
is namelijk een taak voor een professional.
Het visueel ontwerp van het parcours (teesigns en overige bebording) doen we in eigen huis, gebruik
makend van onze eigen standaard. Als je op een DiscGolfPark speelt, dan merk je dat

Ons bepalende principe

Veiligheid

Internationale veiligheidseisen voor Disc Golf laten wat ons betreft te wensen over. Mensen die zonder enige kennis zomaar roepen dat Disc Golf niet gevaarlijk is, doen dat slechts vanuit hun eigenperspectief, en geven natuurlijk niet thuis als er sprake is van een aansprakelijkheidskwestie. Wij hanteren daarom onze eigen veiligheids-protocollen en werken alleen met bewust bekwame mensen. Projecten waar we die ruimte niet krijgen, nemen we niet aan. Onze Disc Golf sport is er uiteindelijk niet bij gebaat als we gaan marchanderen op dit gebied.

ecologisch door natuurlijke inpassing

Veelzijdigheid

In de ontwerp-fase proberen we een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de situatie, de beleidskaders en het medegebruik. Zo kunnen we het Disc Golf parcours in samenhang met zijn omgeving ontwerpen, en wordt een DiscGolfPark echt een toevoeging aan de openbare ruimte.
We beoordelen ook op de ecologische impact van aanleg en gebruik en we houden rekening met de
consequenties voor het onderhoud van het groen en het parcours. Ons doel is daarbij altijd: zo min
mogelijk onderhoud en een zo natuurlijk mogelijke inpassing.