Onze aanpak

Wij helpen om gerichte beslissingen te maken tijdens de verkenningsfase en het maken van een eerste ontwerp van een disc golf parcours. We installeren het DiscGolfPark zelf en werken daarbij samen met lokale aannemers.

Onderzoek, Ontwerp, Realisatie

Projectaanpak

We bieden een aantal diensten waarmee we onze opdrachtgevers stap voor stap helpen. We kunnen het hele project uitvoeren of slechts een gedeelte, bijvoorbeeld als u alleen kennis in huis wilt halen om te komen tot een aanbesteding, of het werk van een ander door ons wilt laten beoordelen. 

Fases die een project doorgaans doorloopt zijn:

  • (Burger-) Initiatief & Verkenning van de mogelijkheden
  • Onderzoek
  • Ontwerp
  • Realisatie
  • Nazorg en onderhoud.

Hulp in de beginfase

Wat is er mogelijk?

In opdracht van een gemeente helpen wij graag om een aanvraag of burgerinitiatief voor aanleg van
een DiscGolfPark op haalbaarheid te beoordelen. In deze fase is het belangrijk om vast te stellen wat
een DiscGolf parcours bij kan dragen aan de omgeving; Welke doelstelling(-en) kan worden bereikt
met de aanleg van een DiscGolfPark?

Samen met gemeente, initiatiefnemer(s) en de vereniging (als die er is) bespreken we de aanvraag.

We stellen in deze fase veel vragen, om doelstellingen en doelgroep zo helder mogelijk te formuleren.

We bespreken de beoogde lokatie(-s). In onze afwegingen nemen we de beleidskaders van de
gemeente, (sociale) geografie en de impact op ecologie direct mee.

Randvoorwaarden in beeld

Inventarisatie

In opdracht voert DiscGolfPark Benelux onderzoek uit dat leidt tot een overzicht van concrete
randvoorwaarden om te komen tot een Disc Golfparcours. We spreken met diverse betrokkenen
(beheerder, omwonenden, beleidsmedewerkers, uitvoerend ambtenaren) om bestaand en toekomstig
gebruik vast te stellen. We inventariseren o.a. infrastructuur, natuurlijke elementen die beschermd
moeten blijven of worden, hondenuitlaat, parkeerplaatsen en natuurlijk de mogelijkheden voor een leuk bespeelbaar en afwisselend parcours.

 

Finetunen en afstemmen

Ontwerp

Naar aanleiding van het onderzoek ontwerpen wij een DiscGolfPark. Daarbij houden we rekening met
de conclusies uit de voorgaande overleggen en houden we ons aan onze strenge veiligheids-
protocollen. De veiligheid staat daarbij op de eerste plaats, maar we kijken ook als ervaren spelers
wat leuke holes zouden zijn voor een afwisselend, veilig en leuk speelbaar parcours.

Wij ontwerpen in opdracht van de gemeente en luisteren goed naar alle betrokkenen. Ons ontwerp
wordt namelijk altijd ‘scherper’ door een veelheid aan meningen. Vooral de initiatiefnemers van het
burger-initiatief hebben in deze fase aardig wat inbreng, omdat we hun ideeen willen betrekken en
willem toetsen aan de uitkomsten van het onderzoek.

 

samenwerking met lokale professionals & vrijwilligers

Realisatie

Onze betrokkenheid in de realisatie kan verschillende vormen hebben. Soms voeren we regie, soms
leveren we slechts targets en de hardware van de bebording, soms installeren we alles samen met de
vrijwilligers van de lokale vereniging. Veelal wordt voor het installatiewerk samengewerkt met lokale
aannemers en gemeentewerken.

Soms beperkt onze rol zich tot het schrijven van een programma van eisen, teneinde een
aanbesteding in goede banen te leiden. In overleg met u bepalen we graag de juiste vorm. Wij stellen
ons flexibel op en streven altijd naar vermindering van kosten.

 

Opening en Opleiding

Nazorg

We verzorgen opleiding van sportfunctionarissen of organiseren een openingsevenement zodat uw
medewerkers het parcours kennen en leren gebruiken. We kunnen ook de benodigde frisbees leveren.

Technisch kunnen we een periodieke controle uitvoeren als onderdeel van een onderhoudscontract.